Πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο (link) μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνέντευξη του Προέδρου του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας (Σ.Π.Π.Α.) και

Γ.Γ. της Π.Ε.Π.Π. κυρίου Παπακανέλλου Σπυρίδωνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι προπονητές.