Συνέντευξη τύπου και δείπνο με τους εκπροσώπου του!(Τρίτη 19/09/2017)