Λειτουργία σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA C στην ΕΠΣ Αθηνών, το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2022. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές να καταθέσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 10/4/2022. Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών (με τη φόρμα του βιογραφικού συμπληρωμένη σε αρχείο word) σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Όνομα/επώνυμο,  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ UEFA C ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», χωρίς την καταβολή παραβόλου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα υπάρξει αναλυτική αξιολόγηση και μοριοδότηση των φακέλων από την εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Π.Ο. Οι προπονητές που θα επιλεχθούν, έπειτα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Το σύνολο των δικαιολογητικών , συμπεριλαμβανομένων της φόρμας αίτησης και της φόρμας για το βιογραφικό, μπορείτε να τα επισκεφτείτε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42369