Από την επίσκεψη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Π.Ε.Π.Π. στο Υπουργείο Αθλητισμού.