Ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας που κατέχουν δίπλωμα UEFA B και πάνω, ότι θα πρέπει, εκτός από το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που προβλέπεται να έχετε ανάλογα με την κατηγορία που αγωνίζονται οι ομάδες, θα πρέπει να έχετε και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η απασχόληση Προπονητή χωρίς Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος αποτελεί λόγο ανάκλησης της Αθλητικής Αναγνώρισης του σωματείου, θα πρέπει να φροντίσετε να βγάλετε Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος και να είστε εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α..

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε καθώς και να κάνετε την αίτησή σας https://eservices.gga.gov.gr/case/sefaa-gga/description/