Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τα γραφεία του Συνδέσμου, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 13:00.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Δείτε την παρουσίαση