Παρακαλούνται όλα τα μέλη που βρίσκονται υπό καθεστώς αξιολόγησης να πατήσουν το παρακάτω link με σκοπό να δηλώσουν συμμετοχή για την επανεξέτασή τους, το οποίο βρίσκεται και στο site της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) :

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XRytjnFbP02unByIK8zBwrEBGY3ZLpdLi6oy69E_FlpURTgzSlFBVkhXTEdWV0Y0VFIxVEtTWVhSOS4u

 
Επιπλέον, όλοι οι προπονητές οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή στα Αναθεωρητικά Σεμινάρια για τις Ανανεωτικές Σχολές καθώς όταν τελειώσουν αυτά δεν θα μπορούν να εργαστούν λόγω της μη ανανέωσης της Ταυτότητας Τριετίας τους.
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή,
Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Παπακανέλλος Σπυρίδων                   Παντιώρας Χρήστος