Παρακαλούνται όλα τα μέλη που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για τις Ανανεωτικές Σχολές για τις Ταυτότητες Τριετίας 2022 – 2024 να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας (Σ.Π.Π.Α.) καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) 09:30 – 13:30 στο τηλέφωνο 211-1820294 μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022
 
Με βάση τον Νέο Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου (άρθρο 2, παρ. 1ε) όλοι οι προπονητές που επιθυμούν να εργαστούν, οφείλουν να εκδώσουν Ταυτότητα Τριετίας 2022 – 2024. Επομένως, η συμμετοχή σας στις Ανανεωτικές Σχολές Ταυτοτήτων Τριετίας επιβάλλεται.
 
Οι απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.Ε.Φ.Α.Α. , οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τις σχολές εξομοίωσης εξαιρούνται από την συμμετοχή στις Ανανεωτικές Σχολές καθώς επίσης και οι απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.Ε.Φ.Α.Α. που εντάσσονται στον νόμο 4809/2021.
 
Επιπλέον, σας παραθέτουμε την Ανακοίνωση όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ στην ενότητα: ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ στην παράγραφο 10.

 

10. Καλούνται οι διπλωματούχοι και υπό αξιολόγηση προπονητές κατηγορίας UEFA-Α, UEFA-B  και UEFA-C στο πλαίσιο του καλύτερου προγραμματισμού και άμεσης οργάνωσης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2022/2024 που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά- όπως συμπληρώσουν μέχρι 30/01/2022 τα απαιτούμενα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.office.com/r/uAvQxDEDADμκ

Μετά την αποστολή των στοιχείων και τον έλεγχό τους από το αρμόδιο τμήμα της ΕΠΟ θα δημιουργηθούν τα γκρουπ παρακολούθησης μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου (ΠΕΠΠ). Στη συνέχεια θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους ατομική ενημέρωση για την ημερομηνία παρακολούθησης της εν λόγω σχολής, καθώς επίσης για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έκδοσης της προπονητικής ταυτότητας, τα οποία είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ.

Παρακαλούμε για την άμεση προώθηση και ενημέρωση των προπονητών των συνδέσμων.

Όσοι παρακολούθησαν τις σχολές προπονητών τερματοφυλάκων θα παρακολουθήσουν την ανανεωτική σχολή της κατηγορίας του διπλώματός τους που ανήκουν (UEFA-A ή UEFA-B). Ένα μέρος της ανανεωτικής σχολής θα αφορά θέματα σχετικά με τον Τερματοφύλακα. Προς ενημέρωσή σας τα ονόματα αυτά θα ομαδοποιηθούν ανάλογα.

Δήλωση συμμετοχής στο παραπάνω link πρέπει να κάνουν ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ του Συνδέσμου, είτε έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι σήμερα στον Σύνδεσμο είτε όχι.

 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς