Σύνθεση Δ/Σ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’: ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΨΥΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΥΛΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ: ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ