Σύνθεση Δ/Σ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΨΥΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ