Η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης (ΕΕΒΦΑ, www.eevfa.gr) και η Strength and Conditioning Society (SCS, https://www.scs.academy/) ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν στο κοινό τους διεθνές Συνέδριο.

Στο συνέδριο αυτό θα παρουσιαστούν τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα στο πεδίο της Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, ενώ έμφαση θα δοθεί και στην ανάπτυξη μυϊκής δύναμης και φυσικής κατάστασης καθώς και σε πρακτικές εφαρμογές που στοχεύουν στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης,
στην πρόληψη τραυματισμών και στην προαγωγή της υγείας.

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου:

Τελικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε το συνοπτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου:

Συνοπτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

Σε αυτό το σύνδεσμο βλέπετε τους προσκεκλημένους ομιλητές του Συνεδρίου:

Προσκεκλημένοι ομιλητές Συνεδρίου

Πληροφορίες μετακίνησης για το Συνέδριο:

Πληροφορίες Μετακίνησης για το Συνέδριο

Οδηγίες για την παρουσίαση της εργασίας σας στο Συνέδριο:

Οδηγίες για την παρουσίαση της εργασίας σας στο Συνέδριο

Υπόδειγμα διαφάνειας για σύντομη προφορική παρουσίαση και Ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση (non-debated):

Υπόδειγμα διαφάνειας για σύντομη προφορική παρουσίαση και Ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση (non-debated)