Η ΕΠΟ ανακοινώνει τη λειτουργία της 1ης Σχολής Τερματοφυλάκων UEFA B+UEFA C (αφορά όσους αγωνίστηκαν στη θέση του τερματοφύλακα). Η Σχολή θα λειτουργήσει σε τρεις περιόδους και συγκεκριμένα 26-29/2/2020 στην Αθήνα, 31/3- 3/4/2020 και 5-8/5/2020.Το παράβολο συμμετοχής για την 1η Φάση είναι 300,00 € (το συνολικό παράβολο είναι 600,00 €).Κάθε ενδιαφερόμενος προπονητής θα πρέπει να καταθέσει στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση proponites@epo.gr) τα ακόλουθα :

1.Αίτηση συμμετοχής
2.Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Ταυτότητα τριετίας UEFA B ή UEFA C σε ισχύ
7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
8.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
9.Σύντομο βιογραφικό (σπουδές – πτυχία, προπονητική προϋπηρεσία, ποδοσφαιρική εμπειρία, διακρίσεις κτλ.)
10. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συμμετοχής: 7/2/2020