Η Ε.Π.Ο. ανακοινώνει τη λειτουργία της 1ης Σχολής UEFA Α + UEFA Β που αφορά πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Κάθε ενδιαφερόμενος προπονητής θα πρέπει να αποστείλει στην Ομοσπονδία, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση proponites@epo.gr , τα δικαιολογητικά που ακολουθούν:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA A + UEFA B

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών Ε.Π.Ο.
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο και καρδιολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Λυκείου τουλάχιστον
8.Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, ποδοσφαιρική εμπειρία, ποδοσφαιρικές διακρίσεις, προπονητική προϋπηρεσία, κτλ.)
9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών: 15.03.2020