Την Πέμπτη 19/12/2019 θα γίνει το τελευταίο Δ/Σ της εκτελεστικής επιτροπής του συνδέσμου μας στις 18:00, στα γραφεία του συνδέσμου