ΑΘΗΝΑ :      14-02-2018                     ΑΡ.ΠΡΩΤ: 159 /14-02-2018 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  Π.Ε.Π.Π- προτάσεις σχετικά με τον νέο κανονισμό προπονητών 2018-19.

 Κύριε Πρόεδρε και μέλη της Ε.Ε. της  Π.Ε.Π.Π σας κάνουμε γνωστές τις προτάσεις μας σχετικά με τον νέο κανονισμό προπονητών 2018-19 και επιθυμούμε στην σχετική συζήτηση με την τεχνική επιτροπή της Ε.Π.Ο. να τις συζητήσετε και επιτέλους να συμπεριληφθούν στον νέο κανονισμό προς όφελος των προπονητών και όχι να βάζει η ομοσπονδία ότι θέλει αγνοώντας τις προτάσεις μας και το ότι ο προπονητής είναι επάγγελμα και όχι έρμαιο των διαθέσεων τους. Πρέπει επιτέλους ο Έλληνας προπονητής ποδοσφαίρου να βρει την αίγλη του ευρωπαίου προπονητή και να υπάρχει σεβασμός στο πρόσωπο του και των δικαιωμάτων του επαγγέλματος του.

Όλοι οι αλλοδαποί προπονητές που εργάζονται στις επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ομάδες της χώρας μας να κοινοποιούν και στην Π.Ε.Π.Π. πλην της Ε.Π.Ο. το συμβόλαιο τους ή το ιδιωτικό συμφωνητικό με την ομάδα που εργάζονται και η Ε.Π.Ο. να αποδίδει στην Π.Ε.Π.Π. ποσοστό 1% από αυτό. Αυτοί θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά κάτοχοι πτυχίου PROUEFA και όχι να το έχει ο Έλληνας  βοηθός τους! ή άλλος αλλοδαπός προπονητής ο οποίος υποχρεωτικά θα πρέπει να εμφανίζεται στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο των Μ.Μ.Ε. ως πρώτος προπονητής και όχι βοηθός.  

Τώρα ως προς το δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος που κατέχει οι θέσεις μας είναι οι εξής: Στην Εθνική ομάδα ανδρών ο βοηθός αν όχι και ο πρώτος προπονητής να είναι υποχρεωτικά Έλληνας με πτυχίο PRO-UEFA. Από εκεί κάτω σε όλες τις μικρότερες Εθνικές ομάδες να είναι Έλληνες τουλάχιστον με πιστοποιητικό PROUEFA αλλά να έχουν παρακολουθήσει και την σχολή UEFA ELITH YOUTH A΄ , καθώς και στην Εθνική ομάδα Γυναικών ο πρώτος προπονητής και ο βοηθός να είναι υποχρεωτικά Έλληνας με πτυχίο PRO-UEFA ο προπονητής και ο βοηθός τουλάχιστον με UEFA A΄ και  σε όλες τις μικρότερες Εθνικές ομάδες να είναι Έλληνες τουλάχιστον με πιστοποιητικό PRO-UEFA αλλά να έχουν παρακολουθήσει και την σχολή UEFA ELITH YOUTH A΄ καθώς να ξαναγίνει με ευθύνη της ομοσπονδίας ξανά η σχολή FIFA WOMEN COACH που είχε γίνει στο παρελθόν την οποία υποχρεωτικά θα παρακολουθήσουν όσοι θέλουν να εργάζονται στις εθνικές ομάδες των γυναικών καθώς και όλων των σωματείων της Α΄ Εθνικής κατηγορίας. Για την ανάπτυξη δε του γυναικείου ποδοσφαίρου στην χώρα μας να υποχρεωθούν οι ομάδες της SUPERLEAGUE από την διαδικασία της αδειοδότησης να έχει σαν κριτήριο την ύπαρξη γυναικείας ομάδας σε ξεχωριστό πρωτάθλημα εκεί που ο πρώτος προπονητής θα πρέπει να έχει τουλάχιστον   UEFA A΄ και FIFA WOMEN COACH ή UEFA ELITH YOUTH A΄ για να φτιάξουμε και καλύτερες Εθνικές ομάδες γυναικών. Για την Β ́ και Γ ́ κατηγορία Γυναικείων πρωταθλημάτων υποχρεωτικά με πτυχίο UEFA Β΄ πλην μερικών εξαιρέσεων με γεωγραφικά κριτήρια με πιστοποιητικό UEFA Β΄ ή ταυτότητα ΝATIONAL COACH.

 Τώρα για τα πρωταθλήματα ανδρών της  SUPER LEAGUE και της Football League όλοι οι πρώτοι προπονητές υποχρεωτικά με πτυχίο PRO-UEFA και οι βοηθοί τους τουλάχιστον   UEFA A΄. Στα πρωταθλήματα υποδομών των Π.Α.Ε της SUPER LEAGUE οι πρώτοι προπονητές υποχρεωτικά με πτυχίο UEFA A΄ καθώς και με πτυχίο UEFA ELITH YOUTH A΄,οι δε βοηθοί τους με πιστοποιητικό UEFA A΄ τουλάχιστον. Στο πρωτάθλημα υποδομών των Π.Α.Ε της Football League (Κ-19) οι πρώτοι προπονητές υποχρεωτικά με πτυχίο UEFA A΄ ή με  πτυχίο UEFA ELITH YOUTH A΄,οι δε βοηθοί τους με πιστοποιητικό UEFA A΄ τουλάχιστον. Στην Γ΄ Εθνική κατηγορία σε όλες της ομάδες υποχρεωτικά ο πρώτος προπονητής υποχρεωτικά με πτυχίο UEFA A΄ (πλην μερικών εξαιρέσεων με γεωγραφικά κριτήρια όπου θα έχει πιστοποιητικό UEFA A΄ τουλάχιστον) και όλοι οι βοηθοί υποχρεωτικά πιστοποιητικό UEFA A΄ ή με πτυχίο UEFA Β΄. Αν  δημιουργηθεί Δ΄ Εθνική κατηγορία οι πρώτοι προπονητές υποχρεωτικά με πιστοποιητικό UEFA A΄ τουλάχιστον ή με πτυχίο UEFA Β΄ πάλι με γεωγραφικά κριτήρια.

Σε όλα δε τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα α΄ και β΄ κατηγορίας υποχρεωτικά προπονητές με πτυχίο UEFA Β΄ τουλάχιστον (πλην μερικών εξαιρέσεων με γεωγραφικά κριτήρια όταν οι εγγεγραμμένοι προπονητές UEFA PRO-A-B  δεν είναι διπλάσιοι από τον αριθμό των ομάδων της ένωσης τότε να εργάζονται με πιστοποιητικό UEFA Β΄ ή ταυτότητα ΝATIONAL COACH. Κανείς προπονητής με ταυτότητα ΝATIONAL COACH δεν μπορεί να απασχοληθεί σε αντρική ομάδα ένωσης που έχει διπλάσιο αριθμό εγγεγραμμένων προπονητών  UEFA PRO – A – B  από τις ομάδες της ένωσης ποδοσφαιρικών σωματείων. Όλοι δε οι προπονητές υποχρεούνται να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό εργασίας (το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μηδενικό) σφραγισμένο από την εφορία της ομάδας, το οποίο θα το προσκομίζουν σε επικυρωμένο πρωτότυπο αντίγραφο στον οικείο σύνδεσμο προπονητών καθώς και στην ένωση που υποχρεούται να το ζητήσει για την έκδοση πιστοποίησης εισόδου στην τεχνική περιοχή , που προτείνουμε για όλη την χώρα να κοστίζει 50 ευρώ και θα το πληρώνει η ομάδα που εργάζεται ο προπονητής. Τα σωματεία της γ΄ κατηγορίας λογω της οικονομικής κρίσης θα μπορούν να απασχολούν τουλάχιστον προπονητές με ταυτότητα ΝATIONAL COACH και χωρίς ιδιωτικό συμφωνητικό, αλλά όχι προπονητές χωρίς κανένα πτυχίο ή πιστοποιητικό παρακολούθησης σχολής προπονητών της             Ε.Π.Ο. το οποίο θα το δηλώσουν στην οικεία ένωση προ της έναρξης των πρωταθλημάτων με έγγραφο τους για οικονομικούς λόγους.

Να απαγορευτεί στις ενώσεις να εκδίδουν πιστοποίηση εισόδου στην τεχνική περιοχή ατόμων που δεν είναι προπονητές!!!  καθώς να ενημερωθούν όλοι οι προπονητές ότι απαγορεύεται να αναγράφονται με άλλη ιδιότητα στα φύλλα αγώνος πλην του προπονητή διότι θα απολέσουν το πτυχίο τους σε περίπτωση καταγγελίας από άλλους συναδέλφους ή επιβεβαιωθεί αυτεπαγγέλτως από την Π.Ε.Π.Π. ή την Ε.Ε των οικείων συνδέσμων προπονητών μέλη της Π.Ε.Π.Π. .Να σταματήσουν οι ερασιτεχνικές ομάδες να απασχολούν εν ενεργεία ποδοσφαιριστές τους ως προπονητές στα τμήματα υποδομών εκεί όπου θα εργάζονται  υποχρεωτικά τουλάχιστον προπονητές με ταυτότητα  ΝATIONAL COACH μιας και έχουν γίνει 50 και πλέον σχολές προπονητών UEFA C σε όλη την χώρα στις περισσότερες ενώσεις και έχουν αποφοιτήσει πληθώρα προπονητών έως την ηλικία των 14 ετών που είναι και δυνατότητα να προπονούν παιδιά αυτών των ηλικιών και σε καμία περίπτωση μεγαλυτέρων .

Ακόμα η Ε.Π.Ο να μην καθυστερεί να αποδίδει στην ομοσπονδία το ποσοστό της από τα επαγγελματικά συμβόλαια των προπονητών της   SUPER LEAGUE και της Football League το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί αφού οι ίδιοι το μείωσαν μονομερώς χωρίς συζήτηση από 2% που ήταν παλιά. Ακόμα για τα αναθεωρητικά σεμινάρια ταυτοτήτων τριετίας των 20 ωρών που ήταν 50 ευρώ για όλα τα διπλώματα πλην του  PRO-UEFA, υπήρξε φέτος εκ μέρους της Ε.Π.Ο σχετικός τιμοκατάλογος ανά κατηγορία διπλώματος με σημαντική αύξηση των χρηματικών παραβόλων εκ μέρους των προπονητών για την παρακολούθηση τους,  σε περίοδο οικονομικής κρίσης και μεγάλης ανεργίας που μαστίζει το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου. Ακόμη το παράβολο έκδοσης της ταυτότητας τριετίας αυξήθηκε από 180 ευρώ σε 200, χωρίς να δίνεται δυνατότητα έκδοσης της σε κάποιον για έκδοση της  σε λιγότερα έτη με λιγότερο τμηματικό τίμημα εάν δεν εργάζεται έστω το πρώτο και το δεύτερο έτος της ισχύς της. Να σταματήσει πια η ομοσπονδία να παιρνει τόσα αυξημένα χρήματα από τους προπονητές για παράβολα συμμετοχής σε παρακολούθηση σχολών ή σε σχολές από επανεξετάσεις προπονητών που είναι σε καθεστώς αξιολόγησης καθώς και η σχολή UEFA PRO   να  γίνεται στην Αθήνα που είναι η έδρα της ομοσπονδίας και όχι στην Ρόδο για συγκοινωνιακούς και οικονομικούς λόγους των προπονητών που θέλουν να την παρακολουθήσουν, και να γίνεται σε 3 φάσεις για να μην λείπουν τόσο μεγάλο διάστημα οι προπονητές από την οικογένεια τους. Η Ε.Π.Σ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ δεν μετέχει στην όλη διαδικασία ούτε έχει οικονομικό όφελος οπότε δεν μπορεί να προβάλλει αντίρρηση. Ακόμη προτείνουμε να δοθεί μια τελευταία δυνατότητα σε όσους προπονητές που παρακολούθησαν σχολές UEFA B KAI UEFA A  έως το έτος 2014 που ίσχυε δυνατότητα επανεξέτασης εντός τετραετίας και άλλαξε σε διετία να επανεξεταστούν στο μάθημα που οφείλουν γιατί δεν έγιναν πολλές σχολές επανεξετάσεις κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους είτε επειδή εργάζονταν σε ομάδες δεν πρόλαβαν ή είτε επειδή μερικοί εργάζονταν στο εξωτερικό.

Ακόμα για τους προπονητές  που επιθυμούν να φοιτήσουν σε σχολή PRO-UEFA να βγαίνουν οι θέσεις με μόρια επιλογής βάσει των ετών που εργάζονται σε επαγγελματικούς συλλόγους,ηλικία,εκπαίδευση,συμμετοχή σε σεμινάρια,κ.λ.π. και όχι μόνο είτε επειδή ήταν  επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ή έχουν παίξει στις εθνικές ομάδες(να υπάρξει ποσόστοση έως 5 θέσειςανά σχολή γι αυτούς) και τουλάχιστον μία θέση από τις 25 να είναι σε γυναίκα προπονήτρια που επιθυμεί να παρακολουθήσει   την σχολή ή σε αναλυτή προπονητή που εργάζεται με συμβόλαιο σε επαγγελματική ομάδα σε αυτό το αντικείμενο και το επιθυμεί, διότι δεν διαθέτουμε Έλληνα  αναλυτή προπονητή με πτυχίο PRO-UEFA κανέναν πλήν του Κου Μαρτάκου Γεωργίου.

Ακόμα αυστηρά να τηρείται ο κανονισμός τρία χρόνια από σχολή σε σχολή,αφού πρώτα ο υποψήφιος έχει εργαστεί σε ομάδα για ένα έτος τουλάχιστον βάσει του πτυχίου που έχει ο ενδιαφερόμενος προποητής.

    ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

           ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                                               ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ