Ποιοι είναι δικαιούχοι
Είναι ουσιαστικά όλες οι ομάδες, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική απόφαση. Θα πρέπει να έχουν ως κωδικό αριθμό δραστηριότητας τον «9312 – Υπηρεσίες Αθλητικών Σωματείων».
Τι ισχύει
Συνήθως οι προπονητές, γυμναστές, φροντιστές κτλ εργάζονται και ασφαλίζονται με τη μορφή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, έχοντας λίγα ένσημα για λίγες ώρες την εβδομάδα, θα λάβουν όμως ολόκληρη την επιδότηση των 800€ και όχι κατ’ αναλογία.
Εξαιρέσεις
Οι εργαζόμενοι σε αθλητικούς συλλόγους που παράλληλα απασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, οι οποίες δεν υπόκεινται σε αναστολή λειτουργίας, δεν θα λάβουν το επίδομα.Οι εργαζόμενοι σε αθλητικούς συλλόγους που παράλληλα απασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, οι οποίες υπόκεινται σε αναστολή λειτουργίας, θα λάβουν το επίδομα μόνο μια φορά.Όταν ασφαλίζονται από περισσότερους του ενός αθλητικούς συλλόγους, θα λάβουν το ποσό των 800€ μόνο μια φορά.Όσοι απασχολούνται στους συλλόγους οικειοθελώς και ως εκ τούτου δεν ασφαλίζονται, δεν θα λάβουν επίδομα.Σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι εκκρεμεί η έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων και πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες αποσαφηνίζουν τα προαναφερθέντα.
Διαδικασία
Μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» θα πρέπει ο εργοδότης να δηλώσει τους εργαζόμενους που έχει ασφαλίσει, για να μπορέσουν με τη σειρά τους να κάνουν αίτηση σε πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείο Εργασίας, όπου θα δηλώσουν τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού, για να τους πιστωθούν τα 800€.