Σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων
Σύμφωνα με το Convention 2015, μία άδεια προπονητή UEFA ανανεώνεται για περαιτέρω τρία έτη, σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχό της έχει ολοκληρώσει σχολή επιπλέον επιμόρφωσης (σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων). 

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Αθήνας  (Ε.Π.Σ.Α.) σε συνεργασία με τον Φορέα των Προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) και τον Σύνδεσμο Προπονητών της Αθήνας διοργανώνουν ανανεωτική Σχολή ισχύς ταυτοτήτων, για τα μέλη του Συνδέσμου Προπονητών της Αθήνας. Την εν λόγω σχολή, έχουν υποχρέωση να την παρακολουθήσουν, οι προπονητές που έχουν φοιτήσει σε σχολές μέχρι 31/ 12/ 2017, των διπλωμάτων ΟΥΕΦΑ Α, ΟΥΕΦΑ Β, Πιστοποιητικών των εν λόγω διπλωμάτων,  καθώς και αυτών της Γ.Γ.Α. και των εξομοιουμένων γυμναστών.Η συμμετοχή όλων των παραπάνω που ενδιαφέρονται να εργασθούν σαν προπονητές , είναι υποχρεωτική, προκειμένου  να έχει ισχύ η ταυτότητα τριετίας τους, (2019-2021), που θα εκδοθεί μέσα στο 2018.Η σχολή είναι διήμερη και θα γίνει στις 02 και 03 Απριλίου 2018, ημέρες Δευτέρα και Τρίτη, στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου΄΄ΚΑΜΙΝΙ΄΄ του Δήμου Γαλατσίου οδός Ρεθύμνης 8 και Χρήστου Καψάλη το Θεωρητικό τμήμα, και το πρακτικό στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου Γαλατσίου.

Αιτήσεις συμμετοχής, θα συμπληρώνονται στα γραφεία του Συνδέσμου Προπονητών της Αθήνας καθημερινά και από την ώρα 10.00 π.μ έως 13.30 μ.μ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα τηλέφωνα 211-1820294 και 6977597056.

Επειδή ο αριθμός είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί προτεραιότητα.

                                                                                   ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                      ΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ                         ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ