Ανακοινώνεται λειτουργία σχολής επανεξέτασης UEFA C στην Άρτα 30/3-3/4/2018. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική φόρμα (βλέπε παρακάτω) στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 28/3/2018. Σας ενημερώνουμε όσοι προπονητές έχετε πιστοποιητικό UEFA C δεν θα μπορείτε να φοιτήσετε σε σχολή UEFA B εαν δεν έχετε αποκτήσει το δίπλωμα UEFA C ισχύει απο 01/01/2018.