1. Φωτοτυπία Διπλώματος UEFA ( C-B-A-PRO)
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας -Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ       
  3. Φωτοτυπία Άδειας Ασκήσεως επαγγέλματος (αν υπάρχει)
  4. Ταυτότητα τριετίας προπονητή UEFA της Ε.Π.Ο. σε ισχύ
  5. Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες – E-MAIL (αν υπάρχει)
  6. Φόρμα στοιχείων-αίτηση (υπάρχει στο σύνδεσμο)
  7. Διαγραφή από τον προηγούμενο σύνδεσμο.

Κόστος πρώτης εγγραφής 20 Ευρώ –Ετήσια συνδρομή 30 Ευρώ

Ώρες λειτουργίας των γραφείων 10.00π.μ-13.00μ.μ και 18.00μμ-20.00μ.μ καθημερινώς.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή:                                                                                                                                                            

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                     ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ