Έντυπα Συνδέσμου

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα του συνδέσμου

Αίτηση εγγραφής

Πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων

Αίτηση για Έκδοση Ταυτότητας Τριετίας

Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν εμπίπτει στα κωλύματα ΕΠΟ)

Υπεύθυνη Δήλωση για τον Προπονητή

Ιδιωτικό Συμφωνητικό για Σωματείο

Ιδιωτικό Συμφωνητικό για ΠΑΕ

Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου 2023 - 2024