ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΗΓΑΤΕ ΣΤΗΝ Α ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ UEFA B NEW ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΑΜΕΣΑ

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα διεξαχθεί η 2η φάση της σχολής UEFA Β στις 5-12/3/2020.Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το ποσό των 450€ στον κάτωθι λογαριασμό έως τις 24/02/2020.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR 2701720780005078022777201